Visa Du Lịch Mỹ

Có phải bạn đang tìm kiếm thông tin về đầu tư và định cư vào Hoa Kỳ?

Visa E2 là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư và doanh nhân. Với Visa E2, bạn có thể sinh sống tại Hoa Kỳ, bắt đầu kinh doanh tại Hoa Kỳ và làm việc cho doanh nghiệp của mình.

Thị thực E2 là gì?

Thị thực E2 là thị thực không định cư dành cho các nhà đầu tư, doanh nhân và những người muốn điều hành một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Nó cho phép một công dân của một quốc gia hiệp ước chuyển đến Hoa Kỳ để đầu tư và điều hành một doanh nghiệp hoặc nhượng quyền thương mại.

Ưu điểm của thị thực E2 là gì?

  • Không yêu cầu bằng cấp học thuật
  • E-2 là cách nhanh nhất để sống ở Hoa Kỳ
  • Nó không phải là một quá trình dài (thường trong vòng 180 ngày)
  • Không có số tiền đầu tư tối thiểu được yêu cầu
  • Không có yêu cầu nhân viên
  • Bất kỳ doanh nghiệp có thể làm việc
  • Vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi có thể đi cùng nhà đầu tư
  • E2 có thể tiếp tục “mãi mãi”

Thị thực E-2 có thể là một phương tiện tuyệt vời để giúp bạn thành lập doanh nghiệp của mình tại Hoa Kỳ. Thị thực này có sẵn cho công dân của các quốc gia hiệp ước Hoa Kỳ và nó được coi là một lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về cách loại thị thực này có thể mang lại lợi ích cho bạn, hãy nhớ đăng ký tư vấn với chúng tôi. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin và hỗ trợ bạn cần để khám phá khả năng nhận được thị thực E-2.