Định Cư Diện Express Entry

Express Entry (EE) là chương trình dành cho những lao động lành nghề có quan tâm đến việc làm lao động, chương trình tuyển dụng tại Canada. Hệ thống này cho phép lao động tạo và nộp hồ sơ trực tuyến. Đối với lao động tay nghề nước ngoài mong muốn định cư tại Canada, Express Entry là con đường nhanh và thuận tiện nhất để định cư canada theo diện tay nghề.

Đây là chương trình nhập cư sử dụng hệ thống chấm điểm định cư để quản lý đơn ứng tuyển thường trú tại Canada. Những ứng viên tiềm năng hoàn thành hồ sơ Express Entry bằng cách cung cấp tất cả thông tin dựa theo kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn, khả năng ngôn ngữ cùng những thông tin khác sẽ được hệ thống tính điểm một cách minh bạch, chặt chẽ.

Express Entry là một hệ thống lựa chọn người nhập cư đơn giản và nhanh chóng được IRCC sử dụng để chọn các ứng viên nhập cư vào Canada bằng các chương trình nhập cư kinh tế:

Chủ yếu dành cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài.
 
Phải đạt Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada ở cấp độ 7 đối với trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp về Đọc, Viết, Nghe và Nói ở cấp độ nghề nghiệp lành nghề ở NOC 0, A, B (NOC 2016) hoặc TEER 0, 1, 2, 3 (NOC 2021) .
 
Phải đạt tối thiểu 67 điểm trong sáu yếu tố lựa chọn về Ngôn ngữ, Giáo dục, Kinh nghiệm làm việc, Tuổi tác, Việc làm được sắp xếp ở Canada và Khả năng thích ứng.
 
Phải có đủ điểm Comprehensive Ranking System (CRS) ngoài sáu yếu tố lựa chọn để được xem xét nhận Lời mời đăng ký (ITA).

Chương trình này dành cho thương nhân lành nghề có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài (cả trong nước và quốc tế), những người muốn nhập cư vĩnh viễn vào Canada.

Người nộp đơn chủ yếu là người đã có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài hoặc ở Canada trong nhóm chính NOC 72, 73, 82, 83, 92, 93, nhóm phụ 6320 và nhóm đơn vị 62200. Ngoại trừ nhóm phụ 726 và 932.
 
Phải đạt Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada ở cấp độ 5 đối với trình độ thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trong Nghe và Nói, và cấp độ 4 đối với Đọc, Viết, đối với các nghề trong NOC B (NOC 2016) hoặc TEER 2 hoặc 3 (NOC 2021).
 

Chủ yếu dành cho người nộp đơn có kinh nghiệm làm việc tại Canada có được trong ba năm trước khi đăng ký cấp độ kỹ năng nghề nghiệp từ NOC 0, A, B (NOC 2016) hoặc TEER 0, 1, 2, 3 (NOC 2021).

Phải đạt Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada ở cấp độ 7 đối với trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp về Đọc, Viết, Nghe và Nói đối với các nghề nghiệp trong NOC 0 & A (NOC 2016) hoặc TEER 0 hoặc 1 (NOC 2021).

Phải đạt Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada ở cấp độ 5 đối với trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp về Đọc, Viết, Nghe và Nói đối với các nghề nghiệp trong NOC B (NOC 2016) hoặc TEER 2 hoặc 3 (NOC 2021).

Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) này cung cấp cho người nộp đơn những lợi ích của sự minh bạch – biết chính xác điểm CRS mà họ cần để đủ điều kiện nhận ITA và trở thành thường trú nhân tại Canada.

Thang điểm có số điểm tối đa là 1200 điểm và đánh giá bạn và vợ/chồng (nếu có) về:

  • Tuổi
  • Cấp độ giáo dục
  • Kỹ năng ngôn ngữ (tiếng Anh/tiếng Pháp)​
  • Kinh nghiệm làm việc tại Canada​
  • Kinh nghiệm làm việc bên ngoài Canada
  • Khả năng thích ứng kỹ năng