Định Cư Diện Chăm Sóc Sức Khỏe

Chương trình Chăm Sóc Sức Khỏe (Caregiver Program) tạo cơ hội cho các chuyên gia chăm sóc có trình độ đạt được quyền thường trú nhân tại Canada. Chương trình cung cấp cơ hội việc làm và cung cấp một lộ trình cho những cá nhân có một đến hai năm kinh nghiệm làm việc chăm sóc trẻ em hoặc người cao tuổi để đủ điều kiện trở thành Thường trú nhân. Chương trình này cực kỳ có lợi cho những người đang cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em hoặc hỗ trợ tại nhà cho người cao tuổi hoặc người khuyết tật, giúp những người chăm sóc đạt được nguyện vọng nghề nghiệp của họ ở Canada dễ dàng hơn bao giờ hết.

Chương trình có ba hạng mục:

Chương Trình Bảo Mẫu Tại Gia (LCP)

Chương trình LCP dành cho công dân nước ngoài có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, được công dân Canada và thường trú nhân thuê làm bảo mẫu cho con chưa đủ tuổi vị thành niên của họ.

Chương trình Thí điểm Chăm sóc Trẻ em tại nhà

Đây là chương trình thí điểm kéo dài 5 năm được triển khai vào tháng 6 năm 2019, cho phép những người chăm sóc đủ điều kiện và các thành viên gia đình của họ có cơ hội đến Canada với mục tiêu trở thành thường trú nhân.

Chương Trình Nhân Viên Hỗ Trợ Tại Nhà

Nhân viên Hỗ trợ tại nhà chịu trách nhiệm giúp đỡ người cao niên, người khuyết tật và cá nhân phục hồi chức năng. Chương trình này cho phép công dân nước ngoài cùng với gia đình của họ có cơ hội xin giấy phép làm việc tạm thời và nộp đơn xin thường trú tại Canada sau khi có đủ kinh nghiệm làm việc (ít nhất 2 năm) hoặc một lời mời làm việc hợp lệ.