Định Cư Diện Đề Cử Tỉnh Bang

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada đề cử các cá nhân nhập cư vào tỉnh và vùng lãnh thổ của họ dựa trên các tiêu chí do chính quyền tỉnh/lãnh thổ đặt ra. Những ứng viên thành công sẽ nhận được một đề cử cấp tỉnh, sau đó có thể được sử dụng để nộp đơn cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để trở thành thường trú nhân.

Để đủ điều kiện theo Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP), một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của Canada phải đề cử người nộp đơn. Hầu hết các tỉnh của Canada đều có thỏa thuận với chính phủ liên bang để thực hiện đặc quyền đề cử công dân nước ngoài muốn lập nghiệp tại các tỉnh và vùng lãnh thổ tương ứng của họ.

Chương trình đề cử cấp tỉnh dành cho những người lao động:

  • Có kinh nghiệm đi học và/hoặc kinh nghiệm làm việc có thể đóng góp cho nền kinh tế của một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ được chỉ định.
  • Có ý định sống ở tỉnh đó lâu dài và
  • Muốn trở thành thường trú nhân Canada