Giấy Phép Nhập Học (Study Permit)

Canada là một trong 10 quốc gia tốt nhất để sinh viên quốc tế theo đuổi việc học ở mọi cấp độ từ tiểu học, trung học, sau trung học/đại học, sau đại học và cao học. Canada là một quốc gia giàu tính đa sắc tộc và đa văn hóa. Khi đến du học Canada, bạn có thể gặp gỡ và kết bạn với mọi người từ khắp nơi trên thế giới trong khi theo đuổi việc học của mình trong một môi trường giáo dục đẳng cấp thế giới.

Bắt đầu ở cấp độ sau trung học/đại học, sinh viên theo học các chương trình đủ điều kiện tại các học viện đủ tiêu chuẩn có thể có cơ hội làm việc bán thời gian trong khuôn viên trường và/hoặc ngoài khuôn viên trường trong học kỳ thông thường và làm việc toàn thời gian trong thời gian giữa các học kỳ nghỉ (ví dụ: nghỉ đông, học kỳ hè, v.v.). Sau khi hoàn thành thành công chương trình đủ điều kiện tại các học viện đủ điều kiện, bạn có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc sau đại học (PGWP). PGWP là Giấy phép Làm việc Mở được LMIA miễn trừ cho phép một cá nhân áp dụng các bộ kỹ năng của họ, có thể học được từ các trường học hoặc bất kỳ nơi nào ở Canada. Điều này có thể giúp một cá nhân xây dựng mạng lưới mọi người, trải nghiệm thêm về cuộc sống ở Canada và có những ý tưởng tốt hơn về nơi sẽ tiếp tục.