Miễn Trừ Trách Nhiệm​

Thông tin được cung cấp trên trang web này không đại diện cho lời khuyên thực sự hoặc ý kiến chuyên nghiệp từ một tư vấn di trú được chứng nhận bởi CSIC liên quan đến các vấn đề di trú, cũng như không đại diện cho lời khuyên pháp lý thực sự từ một chuyên gia pháp lý được đào tạo.

Nội dung của trang web được mở để xem chung và được cung cấp “như thế”. Nội dung và tài liệu được cung cấp trên trang web chỉ mang tính chất thông tin và việc sử dụng là hoàn toàn tự nguyện. Nexus Immigration & Recruitment không chịu trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm bất kỳ cách nào mà thông tin và nội dung của trang web này có thể được thu được hoặc sử dụng, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi các bên thứ ba bên ngoài kiến thức của Nexus Immigration & Recruitment.

Trang web chứa liên kết đến các trang web và nội dung bên ngoài không được tài trợ, vận hành hoặc duy trì bởi Nexus Immigration & Recruitment. Sau khi được liên kết với một trang web bên ngoài, bạn sẽ phải tuân thủ các chính sách bảo mật và miễn trừ trách nhiệm của trang web đó. Nexus Immigration & Recruitment không chịu trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm bất kỳ cách nào mà thông tin cá nhân của bạn có thể được thu được hoặc sử dụng bởi các bên và tổ chức bên ngoài.