Định Cư Diện Tự Kinh Doanh

Chương Trình Tự Kinh Doanh (Self Employed) dành cho những công dân nước ngoài có thể tạo việc làm cho riêng mình, bằng cách đóng góp thể thao, văn hóa hoặc nghệ thuật cho thị trường việc làm của Canada. Những người có kinh tế và kinh nghiệm làm việc phù hợp có thể đăng ký Chương trình Tự kinh doanh. Chương trình này không có giá trị ròng tối thiểu và/hoặc yêu cầu đầu tư.

Để đủ điều kiện là người tự kinh doanh, bạn phải có hai năm kinh nghiệm liên quan trong 5 năm qua và cho thấy rằng bạn có ý định trở thành Người tự kinh doanh tại Canada. Bạn cũng phải đạt ít nhất 35 điểm trên bảng điểm lựa chọn được thiết kế để xác định liệu bạn có thể đóng góp kinh tế cho Canada hay không.

Để Nhập cư với tư cách là người tự kinh doanh, bạn phải đáp ứng các tiêu chí ngành của chương trình:

  • Kinh nghiệm
  • Giáo dục
  • Tuổi
  • Khả năng ngôn ngữ
  • khả năng thích ứng