Visa Du Lịch Canada

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho quý vị khi muốn thăm Cầnada, kéo dài thời gian lưu trú, mời khách thăm công việc hoặc đoàn tụ với gia đình.

Visa Nhập Cảnh Cho Du Khách là một tài liệu chính thức mà công dân từ các quốc gia yêu cầu có visa cần có để du lịch và nhập cảnh vào Canada như một du khách trong khoảng thời gian tối đa 6 tháng. Visa du lịch sẽ được dán trên hộ chiếu của quý vị để chứng tỏ rằng quý vị đáp ứng được các yêu cầu để nhập cảnh vào Canada.

Giấy Xác Nhận Tình Trạng Cư Trú là một tài liệu mà cán bộ quản lý biên giới có thể cấp cho quý vị để kéo dài hoặc giới hạn thời gian lưu trú tại Canada. Quý vị cũng có thể nhận được hồ sơ thăm Canada sau khi được chấp thuận đơn xin kéo dài thời gian lưu trú hoặc phục hồi tình trạng hợp lệ. Hồ sơ thăm Canada được cấp bởi Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada hoặc Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.

Quý vị cần phải nộp đơn xin hồ sơ thăm Canada khi:

  • Lần đầu tiên nhập cảnh vào Cầnada và biết rằng muốn lưu lại nhiều hơn 6 tháng; hoặc
  • Quý vị đang ở tại Cầnada và quyết định muốn lưu lại nhiều thời gian hơn.
  • Quý vị phải nộp đơn ít nhất 30 ngày trước khi thời gian lưu trú tại Cầnada của quý vị hết hạn.

Nếu bạn không được chấp nhận vào Canada nhưng có lý do hợp lý để du lịch đến Canada, một Giấy phép tạm trú (Temporary Resident Permit – TRP) có thể được cấp cho bạn. Để đủ điều kiện cho một giấy phép như vậy, cần phải được xác định bởi một cán bộ nhập cư hoặc dịch vụ biên giới rằng nhu cầu của bạn để nhập cảnh hoặc lưu lại tại Canada vượt quá những nguy cơ về sức khỏe hoặc an toàn mà sự hiện diện của bạn có thể gây ra cho xã hội Canada.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi lý do cho sự không được chấp nhận của bạn xuất hiện nhẹ, bạn vẫn phải cung cấp đầy đủ bằng chứng cho thấy chuyến thăm của bạn được chứng minh và nên được cho phép.

Super Visa là một cách tuyệt vời để các gia đình giữ liên lạc và tăng cường các mối quan hệ với nhau. Loại visa này cung cấp tính linh hoạt và tâm lý thoải mái vì nó có giá trị tối đa 10 năm, cho phép bạn và gia đình của bạn đi lại vào và ra khỏi Canada dễ dàng.