Định Cư Diện Bảo Lãnh Gia Đình

Đoàn tụ với vợ/chồng, con cái và các thành viên gia đình thân yêu nhất của bạn ở một quốc gia khác để bắt đầu một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn là ước mơ hàng đầu của mọi người. Đoàn tụ gia đình vẫn là một trong những ưu tiên của hệ thống nhập cư Canada. Chương trình Đỉnh Cư Diện Đoàn Tụ Gia Đình giúp cho các gia đình đoàn tụ bằng cách cho phép thường trú nhân hoặc công dân trưởng thành bảo lãnh người thân nhập cư vào Canada.

Để đủ điều kiện, người tìm kiếm tài trợ phải là:

 • Vợ chồng
 • Nam/Nữ sống chung ít nhất 1 năm, nhưng không kết hôn
 • Nam/Nữ sống chung ít nhất 1 năm, nhưng không thể kết hôn vì ngăn cản bởi pháp luật
 • Con nuôi
 • Con ruột
 • Cha mẹ
 • Ông bà
 • Thân nhân của người nộp đơn
 • Vợ/chồng, Common-law, hoặc Conjugal đối tác
 • Con phụ thuộc
 • Cha mẹ
 • Ông bà
 • Người thân của nhà tài trợ

Ai có thể bảo lãnh:

 • Người bảo lãnh phải là thường trú nhân trưởng thành và/hoặc công dân trên 18 tuổi.
 • Người bảo trợ phải cư trú tại Canada, trừ khi họ là công dân hiện đang sống ở nước ngoài và dự định cư trú tại Canada sau khi cá nhân được bảo trợ đến.